Les articles récents

Atelier national de formation et de suivi (CNOE et D et P)

0
Mitohy hatrany ny asa ataon'ny fikambanana amin'ny fampandraisana anjara ny olompirenena tsirairay amin'ny fampandrosoana ny tanana misy azy. Nisy arak'izany ny fiofanana nasionaly nasionaly...

Formation locale sur la SLC (Betafo)

0
Ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena sy ny FANAINGA dia miara-miasa ao anatin’ny tetik’asa iray ho « FITANTANANA KAOMINALY MAMPANDRAY ANJARA NY REHETRA : FAMETRAHANA SEHATRA FIKAONAN-DOHA MAROLAFY ENY...