Les activités du KMF/CNOE

FAMAH: ireo laharam-pahamehana isaky ny faritany (les priorités exprimées dans chaque province)

0
Ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena tao anatin’ny fanatanterahana ny tetik’asa « Olompirenena ho tompon’antoka tanteraka amin’ny fandraisan’andraikitra manoloana ny fifidianana ho avy » novatsian'ny fikambanana Kanadiana "...

Formation nationale dans le cadre du projet “POUR UNE GOUVERNANCE COMMUNALE INCLUSIVE : MISE EN...

0
Ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena sy ny FANAINGA dia miara-miasa ao anatin’ny tetik’asa iray ho « FITANTANANA KAOMINALY MAMPANDRAY ANJARA NY REHETRA : FAMETRAHANA SEHATRA FIKAONAN-DOHA MAROLAFY ENY...

KMF/CNOE et Développement et Paix (film)

0
Emission réalisé par le KMF/CNOE-Education des citoyens avec l'appui de l'Organisation Développement et Paix. "Engagement citoyen pour une participation responsable aux élections" https://youtu.be/rkkpfB93L3M

Projet KMF/CNOE et FNUD. vidéo (2017)

0
Vokatry ny fanentanana nataon’ny KMF/CNOE dia tetezana telo no vita tao amin’ny kaominina Ambatolahy (2017) https://youtu.be/TQKR5d-3xf0

“Kaominina miaina, fari-piainana mihatsara”. KMF/CNOE et Développement et Paix

0
Ao anatin’ny tetik’asa hiarahan’ny « KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena » sy ny fikambanana « Développement et Paix » miasa, « Kaominina miaina, fari-piainana mihatsara » dia nahavita ny fitsidihana isan-tokatrano...