Les activités du KMF/CNOE

KMF/CNOE- FANABEAZANA OLOMPIRENENA SY DEVELOPPEMENT ET PAIX : Fanentanana ho fampandraisana andraikitra ny...

0
Notontosaina ny alarobia 24 hatramin’ny zoma 26 janoary teo ny atrikasa fanentanana ho fampandraisana andraikitra ny olompirenena lahy sy vavy mandritra ny zotram-pifidianana...

USAID, EISA, KMF/CNOE : 11.000 électeurs des 13 régions touchés par la campagne d’éducations...

0
Onze mille sont au total les nombres des cibles du projet de campagne d’éducation civique et d’éducation au vote que KMF/CNOE-Education des citoyens...

VERY HASINA NY FIFIDIANANA ETO MADAGASIKARA

0
644. Io no isan’ny mpanara-maso solontenan’ny KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena nipariaka nanerana ny Faritra 23, nandritra ny androm-pifidianana Filoham-pirenena, ny 16 novambra teo. Tamin’ny...

EISA . TETIKASA « NDAO HIFIDY »: Niroso tamin’ny fiofanana sy ny fitsidihina amin’ny fomba...

0
Mampirisika ny olona hifidy no votoatin’ny tetikasa ifandrombonan’ny KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena sy ny EISA amin’izao fotoana izao. Tsy midika izany fa tsy mitaky ny fifidianana...

SOATOAVINA NAJAIN’NY MALAGASY HATRAMIN’IZAY NY FIHAVANANA SY NY AINA.

0
Tsy misy tsy vitan’ny fifampidinihina. Mangetaheta filaminana ny vahoaka Malagasy