Les activités du KMF/CNOE

SOLOMBAVAMBAHOAKA SY TAMBERIN’ANDRAIKITRA

https://youtu.be/Mk-V0X58h_g SOLOMBAVAMBAHOAKA SY TAMBERIN'ANDRAIKITRA Ny tamberinandraikitra dia fitaovana anakiray ampiasaina mba hanamafisana ny fifampitokisan’ny Solombavambahoaka sy ny vahoaka izay entina @ alalan’ny serasera maharitra. Ireo fomba na...

« Veille citoyenne dans la gouvernance communale » ou « Andraikitry ny olompirenena amin’ny...

« Veille citoyenne dans la gouvernance communale » ou « Andraikitry ny olompirenena amin’ny fitantanana eo anivon’ny Kaominina », projet réalisé par KMF/CNOE en partenariat avec le Fonds...