Les activités du KMF/CNOE

Atelier national de formation et de suivi (CNOE et D et P)

0
Mitohy hatrany ny asa ataon'ny fikambanana amin'ny fampandraisana anjara ny olompirenena tsirairay amin'ny fampandrosoana ny tanana misy azy. Nisy arak'izany ny fiofanana nasionaly nasionaly...

Formation locale sur la SLC (Betafo)

0
Ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena sy ny FANAINGA dia miara-miasa ao anatin’ny tetik’asa iray ho « FITANTANANA KAOMINALY MAMPANDRAY ANJARA NY REHETRA : FAMETRAHANA SEHATRA FIKAONAN-DOHA MAROLAFY ENY...

FAMAH: ireo laharam-pahamehana isaky ny faritany (les priorités exprimées dans chaque province)

0
Ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena tao anatin’ny fanatanterahana ny tetik’asa « Olompirenena ho tompon’antoka tanteraka amin’ny fandraisan’andraikitra manoloana ny fifidianana ho avy » novatsian'ny fikambanana Kanadiana "...

Formation nationale dans le cadre du projet “POUR UNE GOUVERNANCE COMMUNALE INCLUSIVE : MISE EN...

0
Ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena sy ny FANAINGA dia miara-miasa ao anatin’ny tetik’asa iray ho « FITANTANANA KAOMINALY MAMPANDRAY ANJARA NY REHETRA : FAMETRAHANA SEHATRA FIKAONAN-DOHA MAROLAFY ENY...

KMF/CNOE et Développement et Paix (film)

0
Emission réalisé par le KMF/CNOE-Education des citoyens avec l'appui de l'Organisation Développement et Paix. "Engagement citoyen pour une participation responsable aux élections" https://youtu.be/rkkpfB93L3M