VERY HASINA NY FIFIDIANANA ETO MADAGASIKARA

0
644. Io no isan’ny mpanara-maso solontenan’ny KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena nipariaka nanerana ny Faritra 23, nandritra ny androm-pifidianana Filoham-pirenena, ny 16 novambra teo. Tamin’ny...

PROCESSUS ÉLECTORAL : «L’éternelle répétition »

0
Le KMF/CNOE-Education des citoyens qui observe la vie publique, suit, écoute et analyse le contexte, s’appuie des preuves transmis par ses membres...

ZOTRAM-PIFIDIANANA : Volan-kankafotra, omaly tsy miova ihany

0
Ny KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena izay manara-maso ny fiainam-pirenena, mijery sy mihaino ary mandalina ny tranga dia miainga amin’ny porofo avy amin’ireo mpikambana eny ifotony manerana...

SOATOAVINA NAJAIN’NY MALAGASY HATRAMIN’IZAY NY FIHAVANANA SY NY AINA.

0
Tsy misy tsy vitan’ny fifampidinihina. Mangetaheta filaminana ny vahoaka Malagasy