KMF/CNOE- FANABEAZANA OLOMPIRENENA SY DEVELOPPEMENT ET PAIX : Fanentanana ho fampandraisana andraikitra ny olompirenena lahy sy vavy mandritra ny zotram-pifidianana Solombavambahoaka sy Ben’ny tanàna ary mpanontsaina

0
145

Notontosaina ny alarobia 24 hatramin’ny zoma 26 janoary teo ny atrikasa fanentanana ho fampandraisana andraikitra ny olompirenena lahy sy vavy mandritra ny zotram-pifidianana izay ho tanterahina amin’ity taona 2024 ity. Nandray anjara mavitrika tamin’ity tetikasa tao amin’ny Bucas Antanimena ity, ny birao nasionaly sy ny ekipa teknika ary ireo lehiben’ny tetikasa avy amin’ny sampana Tsiroanomandidy, Maintirano, Moramanga, Fianarantsoa, Ikalamavony, Ihosy, Manakara, Toamasina, Mahajanga, Nosy Be, Toliara, Morondava no niatrika ity tetikasa ity.
Lisitry ny mpifidy
Ankoatra azy ireo nanatrika atrikasa tao amin’ny Bucas Antanimena, ny 24 hatramin’ny 26 Janoary teo, mirotsaka antsehatra amin’ny fanentanana ny olompirenena hisoratra anarana anaty lisitry ny mpifidy hatramin’ny tapaky ny febroary ho avy izao ihany koa ny mpikambana rehetra manerana ny Nosy an’ny KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena. Anisan’ny ampiasaina amin’izany ny haino vaky jery, indrindra ny onjam-peo.