EISA . TETIKASA « NDAO HIFIDY »: Niroso tamin’ny fiofanana sy ny fitsidihina amin’ny fomba fifanajana ireo mpiantsehatry ny KMF/CNOE

0
47

Mampirisika ny olona hifidy no votoatin’ny tetikasa ifandrombonan’ny KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena sy ny EISA amin’izao fotoana izao. Tsy midika izany fa tsy mitaky ny fifidianana mangaraharaha ny fikambanana. Tany repoblikana i Madagasikara, fa tsy fanjakana ifandovana koa tsy maintsy hisy ny fifidianana na ho rahoviana na ho rahoviana.
Notanterahina ny 19 oktobra teo ny fihaonana tamin’ireo tomponandraikitry ny EISA tao amin’ny Hôtel Thaliako, Ambovombe Androy, raha ny fampitam-baovaon’ny KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena any ifotony. Niompana tamin’ny asa hotanterahina sy ny fomba hanatanterahana ny asa hatao ny resaka, nisy ihany koa ny toromarika avy amin’izy ireo.
Nanomboka ny alatsinainy 23 oktobra teo kosa ny fiofanan’ny mpanentana mikasika ny tetikasa « Ndao Hifidy » tany amin’ny Sampana Ambositra. Raha ny sabotsy 21 oktobra kosa ny tany amin’ny Sampana Fenoarivo Antsinanana.
Ny Talata 24 oktobra kosa ny an’ny sampana Ambatofinandrahana izay notarihin’ny Lehiben’ny tatikasa. Natomboka tamin’ny fandraisana ireompanentana izany ary nitohy tamin’ny fizarana fitaovana izany. Tsikaritra ho mafana ny adihevitra.
Ny ampitson’io kosa ny an’ny Maintirano, Vohipeno, Antsohihy, Sainte-Marie, Anosibe An’Ala ary Ambatondrazaka. Ho an’ity farany, araka ny fampitam-baovao, tonga daholo ireo mpanentana folo ary nandray anjara mavitrika teo amin’ny fanatanterahana ny asa. Nanomboka ny alakamisy 26 oktobra ny fiofanan’ny Marolambo . Asa ana tarika roa ka ny iray nanatanteraka ny fanentanana amin’ny vehivavy ary ny iray an’ny tanora no nisy tao Marolambo.
Nisy tamin’ireo sampana ihany koa no efa niroso tamin’ny fitsidihina tamin’ny fomba fifanajana ireo manam-pahefana any ifotony ka anisan’izany ny tao Marolambo izay nitsidika ny tomponandraikitry ny Fokontany, ny Kaominina ary ny distrika.
Tsiahivina moa fa distrika maro manerana ny Nosy no iasana ka aorian’ny fiofanana, manatanteraka io fitsidihina amin’ny fomba fifanajana io amin’ny manam-pahefana any ifotony ireo mpiandraikitra ary hiroso amin’ny fanentanana fampirisihina ny olona hifidy indroa miantaona avy, eny an-kalamanjana sy amin’ny fikambanana hafa any ifotony.
Sary : Fiofanana Besalampy