Les récentes activités

Observation de la vie publique

FANAMBARANA FIFIDIANANA SY FITANTANANDRAHARAHAM-PANJAKANA ARY NY FITSINJARAMPAHEFANA TENA IZY AIZA HO AIZA ISIKA ?

0
Manoloana ny fiatrehan’ny firenena ny fifidianana atsy ho atsy dia manao izao fanambarana izao ny fikambanana ho an’ny olompirenena sy ny mpanao politika Malagasy...

Atelier national de formation et de suivi (CNOE et D et P)

0
Mitohy hatrany ny asa ataon'ny fikambanana amin'ny fampandraisana anjara ny olompirenena tsirairay amin'ny fampandrosoana ny tanana misy azy. Nisy arak'izany ny fiofanana nasionaly nasionaly...

Formation locale sur la SLC (Betafo)

0
Ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena sy ny FANAINGA dia miara-miasa ao anatin’ny tetik’asa iray ho « FITANTANANA KAOMINALY MAMPANDRAY ANJARA NY REHETRA : FAMETRAHANA SEHATRA FIKAONAN-DOHA MAROLAFY ENY...

FAMAH: ireo laharam-pahamehana isaky ny faritany (les priorités exprimées dans chaque province)

0
Ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena tao anatin’ny fanatanterahana ny tetik’asa « Olompirenena ho tompon’antoka tanteraka amin’ny fandraisan’andraikitra manoloana ny fifidianana ho avy » novatsian'ny fikambanana Kanadiana "...

Formation nationale dans le cadre du projet “POUR UNE GOUVERNANCE COMMUNALE INCLUSIVE : MISE EN...

0
Ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena sy ny FANAINGA dia miara-miasa ao anatin’ny tetik’asa iray ho « FITANTANANA KAOMINALY MAMPANDRAY ANJARA NY REHETRA : FAMETRAHANA SEHATRA FIKAONAN-DOHA MAROLAFY ENY...